Vaccinationer

Alla personer – oavsett om man reser utomlands eller stannar hemma i Sverige – bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri, mässling, påssjuka och röda hund. Grundskyddet mot de tre sjukdomarna difteri, stelkramp

Läs mer