Vaccinationer

Alla personer – oavsett om man reser utomlands eller stannar hemma i Sverige – bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri, mässling, påssjuka och röda hund.

Grundskyddet mot de tre sjukdomarna difteri, stelkramp och kikhosta håller inte hela livet utan måste fyllas på med jämna mellanrum. Socialstyrelsen rekommenderar att vaccinationsskyddet mot difteri och stelkramp fylls på var 20:e år.

När det är dags att resa utomlands så är det många som går för att få en vaccination Det är ett bra tillfälle att även få  det så kallade grundskyddet påfyllt. Men det är lika nödvändigt att du har full immunitet även om du bara vistas hemma i Sverige, eftersom sjukdomarna är så pass allvarliga.

Ska du ut och resa är det ganska då självklart att du ska ha ett tillräckligt grundskydd, även om du bara tänkt att resa inom Europa. Detta är ofta ett bra tillfälle att få grundskyddet påfyllt. Det är bra om du själv är medveten om att det kan vara aktuellt med en påfyllnad när du går till vaccinationscentralen.

Det finns flera olika vaccin och lite olika sätt att fylla på grundskyddet. Har du fyllt på vissa vaccinationer kan det vara lämpligt att fylla på de övriga var för sig. Ett enkelt sätt är att välja ett vaccin där skydd mot alla tre sjukdomarna difteri, stelkramp och kikhosta ingår.

travel-guide-vaccinations

 

 

 

Lämna ett svar