Vad innebär ekoturism?

En semesterform som blir allt vanligare är ekoturism. Det innebär inte att du behöver bo i tält eller att du inte kan flyga utomlands, men det är ett ansvarsfullt resande och målet är att inte skada områdets ekologi. Det finns runt om i världen exempel på lyckade satsningar där ekoturismen har spelat en stor roll för ett artbestånd eller att miljön inte förstörts. Det mest kända exemplet är förmodligen gorillorna i Afrika där antalet djur ökat samtidigt som lokalbefolkningen fått arbete i området som guider och skogsvårdare för att förhindra tjuvjakt. Att arbeta är en viktigt förutsättning för att kunna köpa hus över hela världen. Det är inte bara i Afrika som ekoturismen är populär utan den finns även i Sverige där turister reser på björn- eller älgsafari. I Norge är det otroligt populärt med valsafari. Det går att kombinera din charterresa med ekoturism och stödja den lokala befolkningen.

En gorilla i grönskan

Lämna ett svar